•  Pejabat Daerah Kuala Penyu akan beroperasi seperti biasa semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)

  •  Acara akan berlangsung sepanjang April 2021

Perutusan

Perutusan Pegawai Daerah

Selamat datang ke Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Kuala Penyu.

Pejabat Daerah Kuala Penyu menyediakan laman web untuk memberi peluang kepada pelanggan-pelanggan kami dan juga orang awam untuk mendapatkan pelbagai maklumat. Laman web ini mengandungi beberapa perkara tentang struktur organisasi pejabat, fungsi, pembangunan daerah, pelancongan dan lain-lain.

Oleh yang demikian, saya mengalu-alukan anda semua agar melayari laman ini. Moga-moga anda akan dapat pengetahuan dan maklumat yang mungkin menarik dan berguna. Pada peringkat awal ini, maklumat yang dipaparkan tidak begitu lengkap. Namun kami akan terus berusaha untuk memperbaiki laman ini dari segi persembahan dan isi kandungan.

Pihak kami mengalu-alukan apa-apa syor dan komen dari anda untuk memperbaiki lagi laman ini. Kami juga akan berusaha meningkatkan mutu perkhidmatan pejabat daerah melalui laman ini bersesuaian dengan dasar Kerajaan elektronik.

Sekian, terima kasih.

Sebastian Ingkim

Pegawai Daerah Kuala Penyu

Profail Daerah

LATAR BELAKANG DAERAH

Daerah Kuala Penyu terletak dalam bahagian Pedalaman Bawah. Jarak dari Pekan Kuala Penyu adalah seperti berikut:
Dari Kota Kinabalu Melalui Beaufort - 135KM
Dari Beaufort - 38KM
Dari Menumbok - 44KM
Dari Membakut - 29.6

Keluasan

Keluasan Daerah Kuala Penyu ialah 45,326 hektar /112,000 ekar / 453 KM persegi termasuk Daerah Kecil Menumbok 19,166 hektar ( 42.3% ) daripada jumlah keluasan ini, seluas 23,070 hektar ( 57,000 ) atau 51% adalah sesuai untuk pembangunan pertanian. Bagaimanapun, setakat akhir tahun 2000 hanya 28% daripada keluasan yang sesuai untuk pertanian ( 6443 hektar ) telah diusahakan.

Topographi dan Iklim
Bentuk muka bumi ialah rata, tanah paya dan berbukit bukau setinggi 100-500 kaki. Iklim tidak menentu tetapi lazimnya cuaca bermula pada januari hingga April dan hujan turun mulai Mei hingga Disember. Suhu harian adalah diantara 25C dan 29C. Purata curahan hujan bulanan ialah 178MM, manakala jumlah curahan hujan ialah diantara 1,582MM hingga 3,025MM.

Penduduk
Suku kaum yang terdapat: Kadazan Tatana, Brunei, Bisaya, Kedayan, Bajau, Cina dan lain-lain.

Mukim
Daerah Kuala Penyu mempunyai 4 Mukim iaitu Sitompok dengan 12 buah kampung, Mukim Bundu 10 Kampung, Mukim Kerukan 9 buah Kampung dan Mukim Mantabawan 6 buah Kampung.

SEJARAH PEJABAT DAERAH KUALA PENYU

Daerah Kecil Mempakul dipercayai mula ditadbir sebelum 1912 berpandukan rekod geran tanah yang tertua dikeluarkan pada tahun 1912 dan masih disimpan di pejabat PPHT Kuala Penyu.

Semasa zaman pemerintahan British, sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua (1941-1945), pusat pentadbiran daerah ini berpusat di Mempakul Menumbok. Sebelum Timbalan Penolong Pegawai Daerah pertama ditempatkan, pentadbiran daerah kecil Mempakul hanya ditadbir oleh seorang Kerani Daerah (District Clerk) yang bernama Abdul Rahman lebih dikenali sebagai Kerani "Aman". Untuk memudahkan kampung berurusan, pihak P.K> Mempakul telah menempatkan seorang kerani daerah di Pekan Kuala Penyu yang bernama Abdul Rahim lebih dikenali sebagai Kerani "Aim" adik kepada Abdul Rahman.

Tun Pengiran Haji Ahmad Raffae dilantik sebagai Penolong Pegawai Daerah Kuala Penyu yang pertama pada 1958.

Daerah Kuala Penyu telah dinaiktaraf kepada daerah penuh pada 1969 dengan ditadbir oleh Ybhg. Datuk Hj. A.M. Taufeck sebagai Pegawai Daerah yang pertama.

Setelah lebih lima tahun Sabah mencapai kemerdekaan, nama ketua jabatan di Pejabat Daerah Kuala Penyu telah dinaiktaraf kepada Pegawai Daerah mulai 1/1/1969. Datuk Hj. A.M. Thaufeck telah dinaikkan pangkat dari jawatan ADO ke jawatan Pegawai Daerah pertama. Nama jawatan Pegawai Daerah itu kekal hingga kini.

Pejabat Daerah Kuala Penyu telah berpindah dari bangunan papan yang bertiang kayu dan beratap kepingan papan ke bangunan konkrit dua tingkat pada 25/8/1980 hingga sekarang.

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

Visi
Untuk menjadi sebuah pusat pentadbiran daerah yang cemerlang dan berkualiti

Misi
1. Pejabat Daerah akan terus berusaha secara aktif dalam memimpin dan menyelaras program/pembangunan bersama agensi-agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan dan Pihak Swasta.

2. Seluruh jentera dan agensi kerajaan di daerah Kuala Penyu digembling bagi melaksanakan pembangunan daerah yang progresif, bersih. indah dan menarik.

3. Mengetuai Pentadbiran Daerah dengan memastikan kaualiti Perkhidmatan Awam Pejabat Daerah memenuhi kehendak RG.

4. Merancang dan melaksana semua projek Pembangunan Daerah yang terancang dan sistematik.

5. Berperanan membasmi kemiskinan masyarakat luar bandar dan mewujudkan suasana hidup masyarakat yang selamat, aman dan harmoni.

OBJEKTIF:
Mewujudkan anggota perkhidmatan yang berwawasan, komited dan berkualiti untuk memenuhi kehendak pelanggan.

Berperanan mengubah pemikiran, sikap dan persepsi masyarakat luar bandar agar selaras dengan pembangunan global dunia masakini iaitu zaman Teknologi Informasi ( IT ).

Berperanan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat luar bandar. Mewujudkan usahawan kecil dan sederhana.

Menggerak usaha-usaha pembangunan bersepadu dikalangan agensi kerajaan diperingkat daerah, terutam sekali penyelarasan dan pembangunan.

Bertindak sebagai penghubung dan penyambung lidah kerajaan diperingkat daerah.

Melaksanakan dasar-dasar umum kerajaan.

Mewujudkan suasana hidup masyarakat yang selamat, aman dan harmoni dengan mempastikan keselamatan sentiasa terkawal.

NILAI-NILAI MURNI

P Profesional dan Proaktif Anggota sentiasa profesional dan proaktif
E Efisyen dan Efektif Pengurusan efisyen dan efektif untuk memuaskan hati pelanggan
N Nilai Nilai murni dan beretika dalam melaksanakan tanggungjawab.
Y Yakin Yakin boleh mencapai visi dan misi organisasi
U Unggul PDKP sentiasa unggul sebagai pusat pentadbiran daerah.

Carta Organisasi

Perkhidmatan

BAHAGIAN PENTADBIRAN

1. Melaksanakan arahan dan dasar perkhidmatan awam berpandukan kepada Perintah Am Negeri Sabah dan Pekeliling-Pekeliling Negeri Sabah.

2. Melaksanakan Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

3. Mengurus dan mengendalikan semua hal perkhidmatan, perjawatan, pembangunan sumber manusia, pentadbiran pejabat, sistem fail dan kebajikan kakitangan.

4. Menyelenggara bangunan Urusetia Daerah, Rumah-Rumah Rahat dan sebuah bot jabatan dan mengawal keselamatan.

5. Mengurus tempahan rumah rehat dan penggunaan bilik mesyuarat.

6. Bertindak sebagai urusetia pelbagai Jawatankuasa Peringkat Daerah.

7. Mengurus perkhidmatan Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Masyarakat Cina dan Ketua Kampung serta ahli-ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung/ JDKB.

8. Memastikan aktiviti-aktiviti jabatan yang dijalankan selaras dengan fungsi pejabat daerah.

9. Mendaftar surat-surat kuasa, surat-surat perjanjian dan surat akuan yang teratur.

10. Merekod pergerakan, membuka, menyimpan dan menutup fail.

BAHAGIAN KEWANGAN

UNIT HASIL

1. Mengeluarkan Lesen Berniaga dan Pembaharuan Lesen Berniaga.

2. Mengeluarkan Lesen Perahu-Perahu Kecil untuk nelayan selepas mendapat perakuan daripada Pegawai Pengusa Perikanan Daerah Kuala Penyu.

3. Mengeluarkan Lesen Bot Penambang selepas mendapat perakuan daripada Pegawai Marin Labuan.

4. Menjual borang-borang permohonan Lesen Niaga.

5. Menerima bayaran sewa rumah rehat dan bayaran pendaftaran surat perjanjian dan bayaran lain.

UNIT AKAUN

1. Menyediakan pemabayaran gaji kakitangan Pejabat Daerah dan Mahkamah Anak Negeri.

2. Memproses tuntutan-tuntutan perbelanjaan dalam urusan rasmi.

3. Menyediakan baucer bil-bil elektrik, air, telefon dan faks.

4. Menyediakan baucer bayaran elaun bulanan Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung, Ketua Masyarakat Cina dan Pengerusi JPKK/JKDB Daerah Kuala Penyu.

5. Membuat kenaikan Gaji Tahunan kepada kakitangan berkenaan.

6. Membuat laporan perbelanjaan setiap bulan dan mengemukakan kepada Kementerian Kewangan.

7. Menyesuaikan penyata perbelanjaan bagi setiap Pecahan Kepala bagi bulan-bulan berkenaan dan mengemukakan kepada Bendahari Negeri.

8. Membuat laporan Caruman KWSP pada setiap bulan.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

1. Menyelaras dan memantau perancangan dan pelaksanaan projek pembangunan oleh pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan.

2. Sebagai Urusetia Jawatankuasa Pembangunan Daerah, membincang dan menyokong sesuatu program/projek untuk dikemukakan ke Jawatankuasa Pembangunan Negeri.

3. Menerima dan melaksana pelbagai projek yang diluluskan melalui waran/surat kuasa dari jabatan negeri dan persekutuan.

4. Menerima permohonan/cadangan daripada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung/Jawatankuasa Kemajuan Daerah Bandar(JPKK/JKDB), menyenaraikan mengikut keutamaan dan mengemukakan kepada kementerian/jabatan berkenaan.

5. Membantu menyelesaikan masalah yang timbul semasa pelaksanaan sesuatu program melalui mesyuarat.

6. Menyelia dan mengemukan laporan prestasi/pelaksaan projek pembangunan kecil.

Galeri

Galeri

Video

Penerbitan

Keratan Akhbar

Hubungi Kami

pd.kualapenyu@sabah.gov.my

(087) 884364 / 884715 / 884900(Pejabat D.O)

(087) 884229